اوج پرواز

«اگر به پرواز می اندیشید، شهادت برترین آن است»

«اگر به پرواز می اندیشید، شهادت برترین آن است»

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندها

۱۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

«دنیا نه جای درنگ و فراغت، بلکه محمل رنجی است که آدمی پای بر آن می‌نهد تا روح در کشاکش ابتلائات عظیم، راهی به عالم قرب بجوید و محیّای رجعت شود.»

«شهید آوینی»

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۰
آرمان بدیعی

 

«زیباترین جبهه، مقابلة حق و باطل»

 
«تفسیر انفسی سورة مبارکة فتح / جلسة سیزدهم - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴»
 
«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۰۰:۰۰
آرمان بدیعی

 

«قرآن و معنای تاریخی بودن تفکر»

 
«تفسیر انفسی سورة مبارکة فتح / جلسة دوازدهم - ۱۳۹۸/۰۵/۰۷»
 
«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۸ ، ۰۰:۰۰
آرمان بدیعی

 

 

«شرح کتاب عقل سرخ» (قسمت سوم)

 

«هانری کربن و بحث تخیل خلاق در عرفان ابن عربی / فصل دوم»

 

«۹۸/۰۵/۱۳»

«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۸ ، ۰۰:۰۰
آرمان بدیعی

 

 

«شرح کتاب عقل سرخ» (قسمت دوم)

 

«هانری کربن و بحث تخیل خلاق در عرفان ابن عربی / فصل دوم»

 

«۹۸/۰۵/۰۶»

«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۰:۰۰
آرمان بدیعی

 

«حواریون و خطر طلب معجزة بیجا»

 
«تفسیر سورة مائده  - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹»
 
«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۸ ، ۰۰:۰۰
آرمان بدیعی

 

«نزدیک ترین راه در مورد شهادت دادن بین انسانها»

 
«تفسیر سورة مائده  - ۱۳۹۸/۰۵/۱۲»
 
«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۷
آرمان بدیعی

 

«برکات ذات گشودة انسان نسبت به حقیقت»

 
«تفسیر سورة مائده  - ۱۳۹۸/۰۵/۰۵»
 
«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۶
آرمان بدیعی

 

 

«شرح کتاب عقل سرخ» (قسمت اول)

 

«هانری کربن و بحث تخیل خلاق در عرفان ابن عربی / فصل دوم»

 

«۹۸/۰۴/۳۰»

«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۱۳:۰۵
آرمان بدیعی

 

 

«خیال، عطایی از عالم غیب»

 

«هانری کربن و بحث تخیل خلاق در عرفان ابن عربی ۹۸/۰۴/۲۳»

 
«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۸ ، ۱۳:۰۰
آرمان بدیعی

 

«نفس انسانی طریقی به سوی خدا»

 
«تفسیر سورة مائده  - ۱۳۹۸/۰۴/2۹»
 
«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۵
آرمان بدیعی

 

«برکات فرایندی حضور توحیدی در تاریخ»

 
«تفسیر انفسی سورة مبارکة فتح / جلسة یازدهم - ۱۳۹۸/۰۴/۳۱»
 
«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۱
آرمان بدیعی

 

«راه کسب رضایت الهی در دیروز و امروز تاریخ ما»

 
«تفسیر انفسی سورة مبارکة فتح / جلسة دهم - ۱۳۹۸/۰۴/۲۴»
 
«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۸
آرمان بدیعی

Image result for ‫کتاب ازدواج دکتر حبشی‬‎

 

«کتاب ازدواج»

 
«نویسنده دکتر حمید حبشی»
 
مطالعة این کتاب ارزشمند را به همة عزیزانی که قصد تشکیل زندگی مشترک موفقی را دارند توصیه می کنم. به نظرم کتاب جامع و بی نظیری است. همة آنچه که  برای یک انتخاب آگاهانه نیاز به دانستن دارید می توانید در این کتاب پیدا کنید. 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۸ ، ۱۳:۳۵
آرمان بدیعی

 

«ادعای همراهی با مومنین بدون مبارزه با استکبار»

 
«تفسیر انفسی سورة مبارکة فتح / جلسة نهم - ۱۳۹۸/۰۴/۱۷»
 
«استاد اصغر طاهرزاده»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۸
آرمان بدیعی