اوج پرواز

«اگر به پرواز می اندیشید، شهادت برترین آن است»

«اگر به پرواز می اندیشید، شهادت برترین آن است»

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندها

۸۳ مطلب با موضوع «معرفتی و دینی :: اولیای الهی و شخصیتهای دینی و فرهنگی :: استاد اصغر طاهرزاده :: معاد شناسی» ثبت شده است

«احتضار مومن و ملاقات با امام معصوم»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة چهل و چهارم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۹ ، ۰۷:۲۳
آرمان بدیعی

«چگونگی حضور برزخی در دنیا»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة چهل و سوم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۹ ، ۱۴:۲۳
آرمان بدیعی

«یقین و چگونگی گذر از برزخ ها»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة چهل و دوم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۹ ، ۰۹:۳۵
آرمان بدیعی

«گذر از برزخ ها»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة چهل و یکم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۹ ، ۰۷:۰۴
آرمان بدیعی

«گذر از برزخ ها در دنیا»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة چهلم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۹ ، ۰۶:۵۹
آرمان بدیعی

 

«مشاهدة برزخ و برزخیان»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة سی و نهم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۹ ، ۱۵:۴۸
آرمان بدیعی

 

«چگونگی نگاه به برزخ و قیامت»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة سی و هشتم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۹ ، ۱۲:۰۲
آرمان بدیعی

«برزخ و آزادی از زمان (۲)»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة سی و هفتم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۹ ، ۱۴:۴۰
آرمان بدیعی

«برزخ و آزادی از زمان (۱)»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة سی و ششم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۹ ، ۰۶:۵۸
آرمان بدیعی

«چگونگی استقبال قبر از مومن و کافر»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة سی و پنجم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۹ ، ۰۶:۴۷
آرمان بدیعی

«تمثیل برزخی عقاید و اخلاق در قبر»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة سی و چهارم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۹ ، ۱۵:۱۱
آرمان بدیعی

«مبانی فلسفی معاد جسمانی (۲)»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة سی و سوم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۹ ، ۱۱:۲۹
آرمان بدیعی

«مبانی فلسفی معاد جسمانی (۱)»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة سی و دوم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۹ ، ۱۵:۲۶
آرمان بدیعی

«نقش چهرة برزخی نماز و ولایت و غیره»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة سی و یکم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۹ ، ۰۰:۰۰
آرمان بدیعی

«تفاوت چهرة دنیایی اعمال با چهرة قیامتی آنها»

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة سی ام» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۹ ، ۲۲:۴۰
آرمان بدیعی

«چگونگی نظر به ابعاد برزخی»


 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» - جلسة بیست و نهم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۹ ، ۱۹:۱۸
آرمان بدیعی

 

«شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی»


 

«جلسة بیست و هشتم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۹ ، ۱۰:۲۶
آرمان بدیعی

 

«چهرة اعمال در برزخ»


 

«شرح کتاب «معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» -  جلسة بیست و هفتم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۹ ، ۱۰:۴۹
آرمان بدیعی

«تمثل و تجسم اوصاف در برزخ»


 

«شرح کتاب «معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» -  جلسة بیست و ششم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۹ ، ۰۰:۰۰
آرمان بدیعی

«فشار قبر شروع سیر تکاملی انسان مومن»


 

«شرح کتاب «معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» -  جلسة بیست و پنجم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۹ ، ۲۰:۴۲
آرمان بدیعی

«عالم برزخ شروع بیداری»


 

«شرح کتاب «معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» -  جلسة بیست و چهارم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۹ ، ۱۰:۵۱
آرمان بدیعی

«مرگ و ظهور ملکات»


 

«شرح کتاب «معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» -  جلسة بیست و سوم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۹ ، ۰۰:۰۰
آرمان بدیعی

«چگونگی باطنی شدن اعمال»


 

«شرح کتاب «معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» -  جلسة بیست و دوم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۹ ، ۰۷:۲۳
آرمان بدیعی

 

«برزخ و رویارویی با باطن اعمال»


 

«شرح کتاب «معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» -  جلسة بیست و یکم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۹ ، ۱۲:۰۰
آرمان بدیعی

 

«سوال قبر، ظهور سوال در دنیا»


 

«شرح کتاب «معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» -  جلسة بیستم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۹ ، ۱۲:۱۰
آرمان بدیعی

 

«سوال قبر عامل تثبیت عقاید»


 

«شرح کتاب «معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» -  جلسة نوزدهم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۱۵:۳۹
آرمان بدیعی

 

«نقش عمل در تثبیت عقاید»


 

«شرح کتاب «معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» -  جلسة هجدهم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۹ ، ۰۰:۰۰
آرمان بدیعی

«معنی و حقیقت»


 

«شرح کتاب «معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» -  جلسة هفدهم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۹ ، ۰۹:۳۶
آرمان بدیعی

 

«خصوصیات برزخ و بدن برزخی»


 

«شرح کتاب «معاد بازگشت به جدی ترین زندگی» -  جلسة شانزدهم» 

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۹ ، ۰۶:۴۴
آرمان بدیعی

 

«نظر به حضور قیامتی هر کس از ابتدای زندگی»

 

«تفسیر سورة جاثیه - جلسة بیست و چهارم - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷»

 

«استاد اصغر طاهرزاده»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۹ ، ۰۰:۰۰
آرمان بدیعی