اوج پرواز

«اگر به پرواز می اندیشید، شهادت برترین آن است»

«اگر به پرواز می اندیشید، شهادت برترین آن است»

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندها

 

بستة گوناگونِ «اوج پرواز»

فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت

(شمارة دویست و شصتم)

 

افسران - بی شرفی در حد اعلاافسران - فتنه جدید

«سخن ولایت»

افسران - ◄ از امثالِ ایشان استفاده کنید!

افسران - ﺍﻣﺮﻭﺯ "ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ " ﺩﺷﻤﻦ ﺩﯾﻦ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ است

افسران - ܓ✿ رهبــــــرم!

افسران - لبیک یا خامنه ای

افسران - حواسمان باشد..

افسران - بیانات امام خامنه ای

افسران - وای بر خواص دنیاطلب .... سیدعلی روز به روز غریب تر می شود!

افسران - ملاقات و تفقد حضرت اقا

افسران - رهبر مظلوم

افسران - "#مرگ_بر_آمریک

افسران -  دریچه نفوذ

پاسخ به یک شایعه. این عکس امام خامنه ای نمی باشد. «مشاهدة بیشتر»

افسران - آنهائیکه خواب آمریکا می بینند خدا بیدارشان کند

افسران - 34 سال پیش امام خمینی ره در چنین روزی چه گفت:

«شهید و شهادت»

افسران - سلامتیش صلوات

افسران - سلامتی مدافعان حرم صلوات

افسران - شب حمله ها چه هوایی بود ......دلای همه کربلایی بود

افسران - شهدا در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند

افسران - ‌ﺁﺭﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﻭ  ﺑﻔﻬﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﻦ چه شیرﺯﻧﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ...

آمنه وهاب زاده ﺷﯿﺮﺯﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ، ﺗﮏ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯ، ﺁﺭﭘﯽ جی ﺯﻥ ﻭ ﻫﻤﺮﺯﻡ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، ﭼﻤﺮﺍﻥﺻﯿﺎﺩ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺑﻮﺩ، ﻭﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻭ ﺩﻭﺭه هاﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺘﻬﺎﯼ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯﯼ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﯽ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺍﻕ. ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻬﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﯼ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، ﺩﻫﻼﻭﯾﻪ، ﺣﺼﺮ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ، ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ، ﻫﻮﯾﺰﻩ، ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﻭ ﻣﺤﺮﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ؛ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﮐﺮﺩ؛ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺮﺍ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩ؛ ﻭ ﺩﺭ ۱۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ.
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺳﺎل ۱۳۵۹ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮﺭﺩﻝ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷﺪ؛ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ به عنوﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﺑﺠﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﺎﺑﺖ گلوﻟﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻔﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺖ.
ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺠﺮ۱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻭﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﺪﺍﻭﺍﯾﺶ ﺑﻮﺩ، ﻣﺎﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻭﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺯﺩ ﻭﺧﻮﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺷﺪ.

افسران - سخت ترین لحظه تو جنگ

افسران - چشم شهبدان و تبلورخونشان به شما دوخته شده است...

افسران -  سردار شهید حاج هادی کجباف

IMG_20151028_171307

IMG_20151028_171259

وداع جانسوز همسر و فرزند با پیکر شهید مدافع حرم سجاد طاهرنیا

یه سری می گویند شهدای مدافع حرم دنبال پول و عشق جنگ و کشت و کشتارند ؛ کدام عقلی قبول می کند چنین آدمهایی برای پول بروند بجنگند؟؟؟

افسران -  شهیدی که امام حسین(ع) را در آغوش گرفت +عکس

شهیدی که امام حسین (ع) را در آغوش گرفت. «مشاهدة بیشتر»

افسران - ◄ خوشا به حال مدیرانی که شرمنده شهدا نیستند ...

«معرفتی و دینی»

افسران - یا صاحب الزمان...

افسران - جوانان...

افسران - بدون شرح

افسران - خدای آن چوپان

افسران - اگر دستت از همه جا کوتاه شد

افسران - حکمت 82

افسران - دقّت کنیم که...

افسران - اجابت دعا

افسران - از حکمت های سجده

افسران - به اشک چله گرفتم که غرق غم باشم...... دعا کنید که من اربعین باشم...... دعا کنید

افسران -  خیلی گران تمام شد این آب خواستن...

افسران - مداحی کربلایی جواد مقدم...ashura

افسران - ashura

افسران - یازینب

افسران - بصیرت حضرت عباس

افسران - دختر نابینا در حرم "امیرالمؤمنین (ع) " شفا یافت+عکس

دختر نابینای عراقی که در حرن امیرالمومنین شفا یافت «مشاهدة بیشتر»

افسران - رتبه ۲۸ کنکور میشود اما چون عقل به او میگوید که اسلام نیاز به تحقیق و پژوهش اسلامی دارد از درس دانشگاهی دست میکشد و به حوزه علمیه میرود(بخوبی نیاز کشور را درک کرد)احسنت دل امام زمانت (عج)را خوش کردی

افسران - زیارت عاشورا

افسران - بترسید از این روز که دیگر صدایتان به جایی نمیرسد ، یا حسین تو به فریادمان برس تو را قسم به سه ساله ات تو را قسم شش ماهه تو را قسم به فاطمه

بترسیم از این روز که دیگر صدایمان به جایی نمی رسد.

افسران - دشمن امروز همان دشمن دیروز #Ashura

افسران - شمرزمانه #Ashura

افسران - گزارش تصویری 5 / #Ashura_2015

افسران - گزارش تصویری 4 / بصیرت #ashura

افسران - Ashura

افسران - بدعت هایی برای فراموشی اهداف قیام عاشورا

«حجاب و عفاف»

افسران - کشف حجاب ..

افسران - درمان "شهوترانی...1.ت

کشف حجاب در تورهای گردشگری مختلط «مشاهدة بیشتر»

20150414_153024

20150414_153054

با این مانکن ها در واقع میخوان به دخترها القا کنند که اگه این روسری رو خریدی باید این جوری سرت کنی، چقدر با برنامه دارن عفاف و حجاب رو از دخترامون میگیرن، کجاست این نظارت ها آدم به کی بگه! (عکس از افسریة تهران)

افسران - حجاب...

افسران - عزیزان چادری بزنین لایک دیگه

افسران - ashura

افسران - افسرانی های عزیز مراقب باشید دشمن حجاب را تحریف نکند

افسران - زینب همان کسی است..

افسران - حجاب. ادامه در لینک

«فرهنگی و اجتماعی»

افسران - ما امروز مورد تهاجم هستیم ...

افسران - بگو مرگ بر آمریکا

افسران - .........

افسران - ........

افسران - غذای روح...

افسران - 400 هزار تومن...

افسران - صدقه جالب...

افسران - وقتی آلت دست رسانه ها و بازی های خارجی می شوی آخرش میشود این

وقتی آلت دست رسانه ها و بازی های خارجی می شوی آخرش میشود این

«سیاسی و اجتماعی»

افسران - ◄ آیت‌الله شیخ نمر به شیعیان جهان مژده داد ...

افسران - مرگ برآمریکا

افسران - کوپن رئیس جمهور تمام شده بود؛

افسران - رحیم‌پور ازغدی: بعضی‌ها در حکومت با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و صهیونیست‌ها کار می‌کنند

افسران - برخی در حکومت جمهوری اسلامی همین الآن با سرویس‌های جاسوسی کار می‌کنند/ آمریکا برای ۱۰ هزار نفر در کشور پرونده دارد

افسران - غیرت یعنی این!

فکر کنم اگه پوتین به جای بعضی از مسئولین واداده فعلی، رئیس جمهور ما بود بیشتر منافع کشورمان حفظ می شد!

افسران - لعنت برمنافقین

افسران - مرگ بر امریکا را فراموش نمی کنیم.

افسران - آیت الله موحدی : فرجام برجام : پیمان شکنی آمریکا مانند روز روشن است.

افسران - فاطمه آلیا: حاصل توافقات هسته ای باید در زندگی مردم احساس شود

افسران - سردار جلالی: منتقدین و موافقین برجام معتقدند برجام معجزه اقتصادی نمی‌کند

افسران - ............

افسران - ظریف داری چیکار می کنی؟؟؟

افسران - ای کاش اینجوری متفکرانه همراه با ذوق به صحبتهای دلسوزان نظام هم گوش میدادی

افسران - «۹دی» درنمایشگاه مطبوعات شرکت نمی‌کند

افسران - امار بسیارررر دقیققق حاج اقا از موافقان برجام!!!

افسران - صفحه نخست روزنامه وطن امروز 7 آبان

افسران - تمبر طلا و نقره برای امام مستضعفان!!!!

در چند روز گذشته از تمبر های طلا و نقره با تمثال امام خمینی (ره) توسط حسن مصطفوی در حرم امام (ره) رونمایی شد.
بر اساس اظهارات مدیر عامل شرکت پست 3700 قطعه تمبر طلا با تمثال حضرت امام و 1800 قطعه تمبر نقره تولید شده است که قیمت تمبر طلا 210 هزار تومان بوده که اکنون در بازار به قیمت 600 هزار تومان فروخته می شود و قیمت تمبر نقره 120 هزار تومان بود که در بازار 220 هزار تومان فروخته می شود..
گفته می شود مبلغ 992 میلیون تومان بابت این تمبرها هزینه شده است...
حالا یکی نیست بگه جناب مثلا نوه امام تجمل گرایی شاهانه و اشرافیت-خانوادگی شما چه ربطی به اندیشه امام (ره) داره؟
آیا در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی که دسته گل دولت محبوب شماست این هزینه کردن از بیت-المال چه نسبتی با امام دارد؟                      

افسران - رهبر گروه جیش المختار عملیات دیروز در اردوگاه لیبرتی را که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 200 عضو منافقین شد را بر عهده گرفت.

مصاحبه ایشان را در ادامه حتما بخوانید . وثیق البطاط رهبر جیش المختار در گفتگو با فارس اعلام کرد: این گروه که متشکل از خانواده‌های قربانیان انتفاضه شعبانیه است، بارها به سران گروهک منافقین اعلام کرده بود که باید هر چه سریعتر خاک عراق را ترک کنند اما آنها علیرغم تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی اصرار بر اشغال بخشی از خاک ما را دارند که این موضوع ما را ناچار به واکنش کرده است.
رهبر جیش المختار به سران گروهک تروریستی منافقین هشدار داده که اگر هر چه سریعتر خاک عراق را ترک نکنند احتمال تکرار اینگونه عملیات‌ها وجود دارد.
روز گذشته در یک عملیات خمپاره‌ای بیش از 25 عضو گروه ترویستی منافقین کشته و 200 نفر از آنها زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.
حسین ابریشمچی برادر مهدی ابریشمچی از کشته شدگان این عملیات است.
چند روز قبل در یک مصاحبه تلویزیونی :
وی در یک مصاحبه تلویزیونی رسما اعلام می کند:
خدا رحمت کند حضرت امام خمینی و نگه دارد رهبر ایران را آیت الله خامنه ای و خدا لعنت کند صدام را.
مجری ناراحت شده، می گوید: در جنگ ایران و عراق بسیاری از بچه های عراقی یتیم شدند و بی پدر!
سید جواب می دهد: خب شدند که شدند! جنگ است دیگر! تقصیر صدام بود که جنگ را آغاز کرد.
مجری: این همه بچه یتیم شد!
سید: تقصیر صدام بود.
(بعد از کلی جر و بحث…)
مجری: اصلا به این کارها کار نداریم گذشته را کار نداریم به الان کار داریم اگر همین الان بین عراق با ایران جنگ بشود، شما طرف چه کسی را میگیری، ایران یا عراق؟
سید مختار: به صراحت میگویم که طرف ایران را می گیرم.
مجری: مگر نوری مالکی مشکل دارد؟
سید: نه من به نوری مالکی کاری ندارم من به ولایت فقیه کار دارم، در ایران ولی فقیه عادل است و ولی فقیه عادل متصل به معصوم است و حرف او برای ما حجت است.
مجری: خب در عراق هم مرجعیت هم هست!
سید: نه، ولایت فقیه فقط در ایران است و ولایت فقیه بالاتر از مرجعیت است و حرف او از نظر سیاسی حجت است.

افسران - نظرتان راجع به این اظهار نظر چیست؟

 افسران - حمله ای دوباره به  احمدی نژاد

افسران - صفحه نخست روزنامه کیهان 7 آبان

افسران - بدون شرح

افسران - بر خلاف ایده ی رهبر اگر رفتی بدان ... روز ننگینی به اسمت ثبت تقویم است حسن!

افسران - یاحسین

افسران - ان المنافقین هم الفاسقون...

افسران - (تصاویر) بی‌حرمتی به‌جسد دو جوان فلسطینی

بی حرمتی به جسد دو نوجوان فلسطینی «مشاهدة بیشتر»

افسران - مرگ بر وهابیت کثیف...

«کاریکاتور و طنز»

افسران - خداشفا بده!افسران - رشد قیمت سکه و ارز در بازار/ دلار ۳۴۹۵ تومان شدافسران - ▲ مشق نوشتن در مجلس !

 

نظرات  (۱)

سلام اقاارمان خوبین؟مطالب وبت عااااااااااالیه خیلی اموزنده اس بااجازه لینکت کردم ....دمت گرمممممممممممم
پاسخ:
و علیکم السلام:
سپاس از حضورتان در «اوج پرواز»

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">