اوج پرواز

«اگر به پرواز می اندیشید، شهادت برترین آن است»

«اگر به پرواز می اندیشید، شهادت برترین آن است»

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندها

 

«مجموعه سخنرانی های استاد پناهیان»

 

«با موضوع: تعیین کننده ترین عامل در مقدرات بشر

و تقدیر الهی و نقش انسان در پذیرش آن» 

 

«مشاهده و دانلود صوت ها»

 

فهرست موضوعی مبحث تعیین کننده ترین عامل در مقدرات بشر: 

 

جلسه اول: لزوم توجه به اصل مقدرات در زندگی انسان

توجه به «هست‌ها» مهمتر از توجه به «بایدها»

غفلت از «واقعیت‌ها» مضرّتر از غفلت از «ارزش‌ها»

نقش توجه به واقعیت‌های عالَم، در مبارزه با هوای نفس  

اختیاری نبودن بخش‌هایی از زندگی ما

نمی‌توان همۀ واقعیت‌ها را تغییر داد

آموزۀ برخی عرفان‌های کاذب

ضرورت توجه همیشگی انسان به مقدرات

بی‌توجهی به مقدرات؛ باعث کاهش احساس معنوی

فهرست عوامل تأثیرگذار بر مقدرات ما

ما خلق شده‌ایم که بر مقدرات خود تأثیر بگذاریم

جلسه دوم: ضرورت واقع‌بینی در کنار ایمان

مقدرات؛ بخش‌های خارج از اختیار ما

مقدرات فقط شامل اتفاقات خاص زندگی نیست

لزوم توجه به محدودیت اختیار انسان

چرا بعضی‌ها با فرعون‌ها محشور می‌شوند؟

اشاره‌ای به بجث جبر و اختیار

گاهی انسان اسیر گذشتۀ خود است

امیدواری توأم با واقع‌بینی

امیدواری متکی به ایمان

لزوم توجه به اثر خون شهید

امروز زمانۀ واقع‌بینی است

واقع‌بینی در ایستادگی جلوی آمریکا

سه اثر مهم توجه به مقدرات الهی

جلسه سوم : آثار معنوی توجه به مقدرات

آثار فرعی توجه و باور کردن مقدرات

کم کردن غم و اندوه انسان

آرامش روحی

کاستن از هیجانات کاذب

از بین بردن حسرت‌ها حسادت‌ها و نگرانی‌های نابجا

مهمترین اثر توجه به مقدرات

حساب بردن از مقام خدا

اهمیت ترس از مقام خدا

خوف از خدا؛ عالی‌ترین عامل جوشش محبت خدا

تأثیر دعا بر مقدرات

امتحانات الهی؛ تعیین‌کننده‌ترین عامل در مقدرات ما

لزوم توجه به «آزمایشگاه بودن دنیا» برای ما

امتحان بودن همۀ اتفاقات زندگی ما

جلسه چهارم: همه‌چیز برای امتحان

معنای درست موفقیت

موفقیت در امتحان الهی

موفقیت‌ها؛ ابزاری برای امتحان

نگاه امتحانی داشتن به زندگی و بندگی

امتحان؛ اولین هدفِ عملیاتی خلقت انسان

هدف نهایی و میانی خلقت

طراحی همه‌‌چیز در دنیا برای امتحان

دل‌خوش نبودن به نتایج این‌دنیایی 

برخی فواید نگاه امتحانی داشتن به زندگی

دوری از خودبینی و تکبرّ

حسّ کردن خدا در متن امتحانات زندگی

خدا با ما به زبان امتحان سخن می‌گوید

فرق دستورات دین با مقررات رانندگی

جلسه پنجم: لزوم نگاه به «دستگاه امتحان»

تعیین مقدرات ما بر اساس امتحانات ما

رابطۀ مصالح ما با امتحانات ما

عدم امکان فرار از امتحان الهی

لزوم نگاه به دستگاه امتحان در تنظیم نظامات اجتماعی

مهلت و فرصت دادن به گنهکاران

از بین نبردن همۀ زمینه‌های گناه

همه‌گیر بودن دستگاه امتحان

دلیل قدرت دادن به ابلیس برای وسوسۀ بشر

اصل بودن امتحان در حکومت دینی

دلیل غربت اولیاء خدا در حکومت‌داری

جلسه ششم: شرایط لازم برای امتحان

فلسفۀ امتحان گرفتن خدا از انسان

ضرورت «تولید ارزش افزوده» برای انسان

شرایط لازم برای امتحان گرفتن از انسان

شرایط درونی

شرایط بیرونی

طراحی خدا برای ایجاد شرایط درونی امتحان

پاگذاشتن روی علاقه‌های سطحی؛ لازمۀ دینداری

مدرسه؛ محلی برای تمرین «پا روی نفس گذاشتن»

راحت‌طلبی و لذت‌طلبی؛ معضلی در تربیت بچه‌ها

لزوم قربانی کردن علایق بد و کم‌ در مقابل علایق خوب

ضرورت حفظ صحنۀ امتحان

عدم امکان از بین بردن کامل زمینۀ گناه

نقش مخرب تمسخر مقدسات

آزادی برای بد بودن

عدم امکان جلوگیری از ظلم و بی‌نظمی با «قوانین اضافه»

اشتباه بودن وضع قوانین اضافه برای از بین بردن زمینۀ گناه

جلسه هفتم: روآمدن خوبی‌ها و بدی‌ها در امتحان

وجود تلخی و شیرینی در مقدرات ما

اصل بودن سختی‌ها در دنیا

یک تصور عامیانه دربارۀ دینداری

تبعیت از هوای نفس مردم برای کسب محبوبیت

برخی آثار روحی و فکری توجه به امتحان

تصور غلط بعضی‌ها نسبت به فضای تربیت دینی

لزوم حفظ قدرت انتخاب مردم در تبلیغ دین

بیان تلخی و شیرینی دینداری در کنار هم

دو وجه امتحان:

مهیا کردن شرایط انتخاب ما  

رو آوردن خوبی‌ها و بدی‌های پنهان ما  

ظاهر شدن و تقویت «ما فی الضّمیر» انسان در امتحان

لزوم نگران بودن انسان از بدی‌های پنهانش

جلسه هشتم: «وابستگی عاقلانه» و عنصر جهل در امتحان

کسب آرامش با توجه به موضوع امتحان

«وابستگی‌ عاقلانه» و «وابستگی هیجانی» به خدا

وابسته شدن به خدا از راه توجه به تقدیر و امتحان

اصیل نبودن برخی معنویت‌ها و احساسات عاشقانه

نقش عنصر «جهل» در امتحانات الهی

ندانستن سؤال امتحانی؛ از ارکان امتحان

عنصر جهل در امتحان موسی(ع) مقابل خضر(ع)

لزوم تحمل جهل در جریان امتحان الهی

امتحان در مقام تشخیص تکلیف

سخت بودن تشخیص تکلیف؛ جزئی از امتحان

برخی راه‌های رهایی از حیرت در بحران‌ها

نقش شکر و استغفار در گرفتاری‌ها

چگونگی فهمیدن خواستۀ خدا از ما در هر امتحان

امکان تبدیل کردن جهل نهفته در امتحان به علم

جلسه نهم: امتحان به واسطۀ دیگران

منشأ مشکلات ما:

دستگاه امتحان خدا

عوامل پدیدآورندۀ آن مشکل

معنای حفظ آرامش در جریان امتحان 

دلیل کمبود «هیجان زمینی» در زندگی مؤمن

سرچشمۀ هیجان و سرگرمی مؤمن

امکان تشخیص «فصل یا زمان امتحان»

مهربانی خدا در پسِ امتحان و بلا

جلوه‌هایی از مهربانی خدا در امتحان

امتحانات غیرمستقیم و به واسطۀ دیگران

امتحان از طریق ذوی‌الحقوق

مفهوم امتحانات سازمانی

برخی کسانی که محل امتحان ما قرار می‌گیرند:

پدر و مادر

همسر

همسایه

زن و شوهر؛ واسطۀ امتحان همدیگر

ازدواج؛ شروع فصل جدیدی از امتحانات

مهمترین امتحان؛ امتحان به واسطۀ ولیّ خدا

ولیّ خدا؛ محل امتحان مردم

امتحان ولیّ خدا؛ سخت‌ترین و آسان‌ترین امتحان

جلسه دهم: امتحان ولایت؛ مهمترین امتحان

تقرب به خدا؛ هدف دستگاه امتحان 

امکان بروز شایستگی‌ها در امتحانات

ممکن نبودن فرار از امتحان

برخی از امتحانات سازمانی

مهمترین امتحان؛ امتحان ولایت

احترام به ولیّ خدا؛ ملاک مهم در امتحان ولایت

رابطۀ «تقوای قلب» و احترام به اولیاء الله

ضرورت احترام به دوستانِ ولیّ خدا

امتحانِ آدم‌ها از یکدیگر؛ بخش سخت امتحان

پیچیده‌تر شدن امتحان با امر ولیّ خدا

امرِ ولیّ خدا در شرایط خاص و غیرمعمول

توجه ولیّ خدا به ظرفیت آدم‌ها

جلسه یازدهم: تشخیص غرض امتحان در صحنه های فردی و اجتماعی

از بین بردن «زمینۀ گناه»  

لزوم تشخیص غرض امتحان

غرض خدا از امتحان اجتماعی ما (انقلاب)

انقلاب ما؛ یک امتحان الهی

مقدمه‌سازی برای ظهور؛ غرض اصلی امتحان انقلاب

ولایت؛ محور حکومت منجی 

لزوم تشکیل حکومت ولایی توسط قوم مقدمه‌ساز

تثبیت جایگاه ولایت در دوران‌های بعد از انقلاب

سیاسیون؛ نمایندۀ خوبی‌ها و بدی‌های جامعه

روآمدن خوبی‌ها و بدی‌های جامعه به وسیلۀ سیاسیون

تربیت یک جامعۀ ولایی مقدمه‌ساز ظهور با امتحان انقلاب

امتحان الهی متناسب با ظرفیت و توان افراد

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۹/۱۱/۰۷
آرمان بدیعی

اوج پرواز آرمان بدیعی

برسی نظریات فلاسفه و متکلمین و قرآن و روایات درباره جبر و اختیار

توبه و استغفار شرایط قبولی توبه پشیمانی از گناه شکستن توبه

راه های مبارزه با هوای نفس و شهوات نفسانی نفس اماره نفس لوامه

رفاقت با شهدا دوستی با شهدا خون شهید خون شهدا

روایات درباره تکبر و غرور خود بزرگ بینی خود پرستی خود بینی خودخواهی

روایات درباره مقام رضا و تسلیم و راضی بودن به قضا و قدر الهی

شعارهای انقلاب آرمانهای انقلاب دستاوردهای انقلاب گفتمان انقلاب اسلامی

عشق و محبت خدا به بندگانش در بلا و مصیبت و مشکلات و امتحانات الهی

مجموعه سخنرانی های استاد پناهیان با موضوع قضا و قدر و امتحانات الهی

مجموعه سخنرانی های تعیین‌کننده‌ترین عامل در مقدّرات بشر استاد پناهیان

وهابیت بهائیت بابیت عرفانهای کاذب عرفان حلقه عرفان هندی عرفان بودایی

کلیپ های صوتی و تصویری حجت الاسلام علیرضا پناهیان

کلیپهای صوتی و تصویری حجت الاسلام پناهیان

نظرات  (۱)

۰۷ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۴۵ آرمان بدیعی

با تشکر ویژه از خانم «محدثه اداوی» در تنظیم این مطلب برای وبلاگ.

مدیریت «اوج پرواز»: آرمان بدیعی

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">